شرایط خرید

شرایط خرید محصولات سایت آسان می باشد.

شما میتوانید با واریز وجه، پس از تایید فاكتور شما توسط كارشناسان، به یكی از حسابهای تعیین شده، خرید خود را قطعی نمایید.

همچنین در صورت داشتن اعتبار از بابت خرید مدت دار و شرايطی، با هماهنگی قبلی توسط كارشناسان فروش، چك صادره را به دفتر فروش سایت ارسال و پس از دريافت، محصولات شما ارسال خواهد شد.

همچنين ساكنین تهران، می توانند وجه خود را در زمان تحویل و دریافت كالا ، پرداخت نمایند.