دوربین مداربسته

دوربین مداربسته,گیت فروشگاهی,دزدگیر , انتقال تصویر, سایت اطلاع رسانی دوربین مداربسته در ایران

دوربین مداربسته-دوربین-مداربسته

دوربین مداربسته تحت شبكه مادون قرمز Vertina

  • مشاهده در قالب PDF
alt alt alt alt alt alt alt

VNC-6830   VNC-5330   VNC-5230   VNC-4330S
alt
 
دوربین-مداربسته-تحت-شبكه-مادون-قرمز-Vertina-مدل-VNC-5330-ورتینا
 
دوربین-مداربسته-تحت-شبكه-مادون-قرمز-Vertina-مدل-VNC-5230-ورتینا
 
دوربین-مداربسته-تحت-شبكه-مادون-قرمز-Vertina-مدل-VNC-4330S-ورتینا
Vertina   Vertina   Vertina   Vertina

كيفيت : 8 مگاپیكسل
لنز:2.8 الی12میلیمتر موتوردار
DWDR: دارد
صدای دوطرفه : -
POE : بله
سوكت حافظه SD : دارد
برد مادون قرمز: 50 متر
 
كيفيت : 3 مگاپیكسل
لنز:2.8 الی12میلیمتر موتوردار
WDR: بله
صدای دوطرفه : دارد
POE : بله
سوكت حافظه SD : دارد
برد مادون قرمز: 30 متر
 
كيفيت : 2 مگاپیكسل
لنز:2.8 الی12میلیمتر موتوردار
DWDR: بله
صدای دوطرفه : دارد
POE : بله
سوكت حافظه SD : دارد
برد مادون قرمز: 30 متر
 
كيفيت : 3 مگاپیكسل
لنز : 2.8 الی 12 میلیمتر
DWDR: بله
صدای دوطرفه : دارد
POE : بله
سوكت حافظه SD : دارد
برد مادون قرمز: 30 متر

قیمت: تماس بگیرید
 
قیمت: تماس بگیرید
 
قیمت: تماس بگیرید
 
بدون بن: تومان
با بن: تومان
قیمت: 1,300,000 تومان
بن تخفیف+كارت اصالت كالا   بن تخفیف+كارت اصالت كالا   بن تخفیف+كارت اصالت كالا   بن تخفیف+كارت اصالت كالا
alt   alt   alt   alt

 

 

 
VHC-4230S   VNC-4130S   VNC-2230   VNC-2130
دوربین-مداربسته-تحت-شبكه-مادون-قرمز-Vertina-مدل-VNC-4230S-ورتینا
 
دوربین-مداربسته-تحت-شبكه-مادون-قرمز-Vertina-مدل-VNC-4130S-ورتینا
 
دوربین-مداربسته-تحت-شبكه-مادون-قرمز-Vertina-مدل-VNC-2230-ورتینا
 
دوربین-مداربسته-تحت-شبكه-مادون-قرمز-Vertina-مدل-VNC-2130-ورتینا
Vertina   Vertina   Vertina   Vertina

كيفيت : 2 مگاپیكسل
لنز : 2.8 الی 12 میلیمتر
DWDR: بله
صدای دوطرفه : دارد
POE : بله
سوكت حافظه SD : دارد
برد مادون قرمز: 30 متر
 
كيفيت : 1.3 مگاپیكسل
لنز : 2.8 الی 12 میلیمتر
DWDR: بله
صدای دوطرفه : دارد
POE : بله
سوكت حافظه SD : دارد
برد مادون قرمز: 30 متر
 
كيفيت : 2 مگاپیكسل
لنز : 2.8 الی 12 میلیمتر
DWDR: بله
صدای دوطرفه : -
POE : بله
سوكت حافظه SD : دارد
برد مادون قرمز: 30 متر
 
كيفيت : 1.3 مگاپیكسل
لنز : 2.8 الی 12 میلیمتر
DWDR: بله
صدای دوطرفه : -
POE : بله
سوكت حافظه SD : دارد
برد مادون قرمز: 30 متر

بدون بن: تومان
با بن: تومان
قیمت: 1,210,000 تومان
 

بدون بن: تومان
با بن: تومان
قیمت: 1,150,000 تومان
 

بدون بن: تومان
با بن: تومان
قیمت: 1,090,000 تومان
 

بدون بن: تومان
با بن: تومان
قیمت: 900,000 تومان
بن تخفیف+كارت اصالت كالا   بن تخفیف+كارت اصالت كالا   بن تخفیف+كارت اصالت كالا   بن تخفیف+كارت اصالت كالا
alt
 
alt
 
alt
 
alt

 
 
   
VNC-4322   VNC-4222   VNC-4122   VNC-4321
دوربین-مداربسته-تحت-شبكه-مادون-قرمز-Vertina-مدل-VNC-4322-ورتینا
 
دوربین-مداربسته-تحت-شبكه-مادون-قرمز-Vertina-مدل-VNC-4222-ورتینا
 
دوربین-مداربسته-تحت-شبكه-مادون-قرمز-Vertina-مدل-VNC-4122-ورتینا
 
دوربین-مداربسته-تحت-شبكه-مادون-قرمز-Vertina-مدل-VNC-4321-ورتینا
Vertina   Vertina   Vertina   Vertina

كيفيت : 3 مگاپیكسل
لنز : 4 میلیمتری
DWDR: بله
صدای دوطرفه : -
POE : بله
سوكت حافظه SD : -
برد مادون قرمز: 50 متر
 
كيفيت : 2 مگاپیكسل
لنز : 4 میلیمتری
DWDR: بله
صدای دوطرفه : -
POE : بله
سوكت حافظه SD : -
برد مادون قرمز: 50 متر
 
كيفيت : 1.3 مگاپیكسل
لنز : 4 میلیمتری
DWDR: بله
صدای دوطرفه : -
POE : بله
سوكت حافظه SD : -
برد مادون قرمز: 50 متر
 
كيفيت : 3 مگاپیكسل
لنز : 4 میلیمتری
DWDR: بله
صدای دوطرفه : -
POE : بله
سوكت حافظه SD : -
برد مادون قرمز: 50 متر

بدون بن: تومان
با بن: تومان
قیمت: 880,000 تومان
 

بدون بن: تومان
با بن: تومان
قیمت: 760,000 تومان
 

بدون بن: تومان
با بن: تومان
قیمت: 730,000 تومان
 

بدون بن: تومان
با بن: تومان
قیمت: 870,000 تومان
بن تخفیف+كارت اصالت كالا   بن تخفیف+كارت اصالت كالا   بن تخفیف+كارت اصالت كالا   بن تخفیف+كارت اصالت كالا
alt
 
alt
 
alt
 
alt

 
 
 
VNC-4121   VNC-4320   VNC-4220   VNC-4120
دوربین-مداربسته-تحت-شبكه-مادون-قرمز-Vertina-مدل-VNC-4121-ورتینا
 
دوربین-مداربسته-تحت-شبكه-مادون-قرمز-Vertina-مدل-VNC-4320-ورتینا
 
دوربین-مداربسته-تحت-شبكه-مادون-قرمز-Vertina-مدل-VNC-4220-ورتینا
 
دوربین-مداربسته-تحت-شبكه-مادون-قرمز-Vertina-مدل-VNC-4120-ورتینا
Vertina   Vertina   Vertina   Vertina

كيفيت : 1.3 مگاپیكسل
لنز : 4 میلیمتری
DWDR: بله
صدای دوطرفه : -
POE : بله
سوكت حافظه SD : -
برد مادون قرمز: 50 متر
 
كيفيت : 3 مگاپیكسل
لنز : 4 میلیمتری
DWDR: بله
صدای دوطرفه : -
POE : بله
سوكت حافظه SD : -
برد مادون قرمز: 30 متر
 
كيفيت : 2 مگاپیكسل
لنز : 4 میلیمتری
DWDR: بله
صدای دوطرفه : -
POE : بله
سوكت حافظه SD : -
برد مادون قرمز: 30 متر
 
كيفيت : 1.3 مگاپیكسل
لنز : 4 میلیمتری
DWDR: بله
صدای دوطرفه : -
POE : بله
سوكت حافظه SD : -
برد مادون قرمز: 30 متر

بدون بن: تومان
با بن: تومان
قیمت: 750,000 تومان
 

بدون بن: تومان
با بن: تومان
قیمت: 640,000 تومان
 

بدون بن: تومان
با بن: تومان
قیمت: 570,000 تومان
 

بدون بن: تومان
با بن: تومان
قیمت: 540,000 تومان
بن تخفیف+كارت اصالت كالا   بن تخفیف+كارت اصالت كالا   بن تخفیف+كارت اصالت كالا   بن تخفیف+كارت اصالت كالا
alt
 
alt
 
alt
 
alt

 
       
VNC-2220   VNC-2120   VNC-6210    
دوربین-مداربسته-تحت-شبكه-مادون-قرمز-Vertina-مدل-VNC-2220-ورتینا
 
دوربین-مداربسته-تحت-شبكه-مادون-قرمز-Vertina-مدل-VNC-2120-ورتینا
 
دوربین-مداربسته-تحت-شبكه-مادون-قرمز-Vertina-مدل-VNC-6210-ورتینا
   
Vertina   Vertina   Vertina    

كيفيت : 2 مگاپیكسل
لنز : 4 میلیمتری
DWDR: بله
صدای دوطرفه : -
POE : بله
سوكت حافظه SD : -
برد مادون قرمز: 30 متر
 
كيفيت : 1.3 مگاپیكسل
لنز : 4 میلیمتری
DWDR: بله
صدای دوطرفه : -
POE : بله
سوكت حافظه SD : -
برد مادون قرمز: 30 متر
 
كيفيت : 1.3 مگاپیكسل
لنز : 4 میلیمتری
DWDR: بله
صدای دوطرفه : -
POE : بله
سوكت حافظه SD : -
برد مادون قرمز: 30 متر
   

بدون بن: تومان
با بن: تومان
قیمت: 530,000 تومان
 

بدون بن: تومان
با بن: تومان
قیمت: 455,000 تومان
 

قیمت: تماس بگیرید
   
بن تخفیف+كارت اصالت كالا   بن تخفیف+كارت اصالت كالا   بن تخفیف+كارت اصالت كالا    
alt
 
alt
 
alt
   
             

 

آخرین بروز رسانی در شنبه, 26 تیر 1395 ساعت 23:19

اعضا : 9951
محتوا : 2833
بازدیدکنندگان : 6627142
حاضرین در سایت : 461
مهمانان حاضر : 461
اعضای حاضر : 0
You are here