دوربین مداربسته

دوربین مداربسته,گیت فروشگاهی,دزدگیر , انتقال تصویر, سایت اطلاع رسانی دوربین مداربسته در ایران

دوربین مداربسته-دوربین-مداربسته

سوئیچ 20 تا 28 پورت POE شبکه KDT

  • مشاهده در قالب PDF

2404H3W   +2404H3   2404H3   2402EH3W
سوئیچ-28-پورت-POE-شبکه-KDT-مدل-2404H3W
 
سوئیچ-28-پورت-POE-شبکه-KDT-مدل-2404H3W
 
سوئیچ-28-پورت-POE-شبکه-KDT-مدل-2404H3W
 
سوئیچ-26-پورت-POE-شبکه-KDT-مدل-2402EH3W
KDT   KDT   KDT   KDT

نوع دوربین : سوئیچ شبکه
تعداد پورت : 28 عدد
خروجی POE: حداکثر 600Watt
POE: بله
Fast Port: دارد - 24 پورت
GigaBit Port: ندارد
Wifi A.P: بله
اتصال دوربین: خیر
 
نوع دوربین : سوئیچ شبکه
تعداد پورت : 28 عدد
خروجی POE: حداکثر 600Watt
POE: بله
Fast Port: دارد - 24 پورت
GigaBit Port: دارد - 24 پورت
Wifi A.P: خیر
اتصال دوربین: بله
 
نوع دوربین : سوئیچ شبکه
تعداد پورت : 28 عدد
خروجی POE: حداکثر 600Watt
POE: بله
Fast Port: دارد - 24 پورت
GigaBit Port: ندارد
Wifi A.P: خیر
اتصال دوربین: بله
 
نوع دوربین : سوئیچ شبکه
تعداد پورت : 26 عدد
خروجی POE: حداکثر 600Watt
POE: بله
Fast Port: دارد - 24 پورت
GigaBit Port: ندارد
Wifi A.P: بله
اتصال دوربین: خیر

همكار: تماس
قیمت: 1,285,000 تومان
 

همكار: تماس
قیمت: 1,545,000 تومان
 

همكار: تماس
قیمت: 1,285,000 تومان
 

همكار: تماس
قیمت: 890,000 تومان
گارانتی: 3 ساله   گارانتی: 3 ساله   گارانتی: 3 ساله   گارانتی: 3 ساله
alt   alt   alt   alt

 

 

 
+2402EH3   2402EH3   2402GH3W   +2402GH3
سوئیچ-26-پورت-POE-شبکه-KDT-مدل-2402EH3W
 
سوئیچ-26-پورت-POE-شبکه-KDT-مدل-2402EH3W
 
سوئیچ-26-پورت-POE-شبکه-KDT-مدل-2402GH3W
 
سوئیچ-26-پورت-POE-شبکه-KDT-مدل-2402GH3W
KDT   KDT   KDT   KDT

نوع دوربین : سوئیچ شبکه
تعداد پورت : 26 عدد
خروجی POE: حداکثر 600Watt
POE: بله
Fast Port: دارد - 24 پورت
GigaBit Port: ندارد
Wifi A.P: خیر
اتصال دوربین: بله
 
نوع دوربین : سوئیچ شبکه
تعداد پورت : 26 عدد
خروجی POE: حداکثر 600Watt
POE: بله
Fast Port: دارد - 24 پورت
GigaBit Port: ندارد
Wifi A.P: خیر
اتصال دوربین: بله
 
نوع دوربین : سوئیچ شبکه
تعداد پورت : 26 عدد
خروجی POE: حداکثر 600Watt
POE: بله
Fast Port: ندارد
GigaBit Port: دارد - 24 پورت
Wifi A.P: بله
اتصال دوربین: خیر
 
نوع دوربین : سوئیچ شبکه
تعداد پورت : 26 عدد
خروجی POE: حداکثر 600Watt
POE: بله
Fast Port: ندارد
GigaBit Port: دارد - 24 پورت
Wifi A.P: خیر
اتصال دوربین: بله

همكار: تماس
قیمت: 1,170,000 تومان
 

همكار: تماس
قیمت: 890,000 تومان
 

همكار: تماس
قیمت: 1,700,000 تومان
 

همكار: تماس
قیمت: 1,950,000 تومان
گارانتی: 3 ساله   گارانتی: 3 ساله   گارانتی: 3 ساله   گارانتی: 3 ساله
alt
 
alt
 
alt
 
alt

 
 
 
2402GH3   1212H3W   1212H3   1604H3W
سوئیچ-26-پورت-POE-شبکه-KDT-مدل-2402GH3W
 
سوئیچ-24-پورت-شبکه-KDT-مدل-1212H3W
 
سوئیچ-24-پورت-شبکه-KDT-مدل-1212H3W
 
سوئیچ-20-پورت-POE-شبکه-KDT-مدل-1604H3
KDT   KDT   KDT   KDT

نوع دوربین : سوئیچ شبکه
تعداد پورت : 26 عدد
خروجی POE: حداکثر 600Watt
POE: بله
Fast Port: ندارد
GigaBit Port: دارد - 24 پورت
Wifi A.P: خیر
اتصال دوربین: بله
 
نوع دوربین : سوئیچ شبکه
تعداد پورت : 24 عدد
خروجی POE: حداکثر 800Watt
POE: بله
Fast Port: ندارد
GigaBit Port: دارد - 12 پورت
Wifi A.P: بله
اتصال دوربین: خیر
 
نوع دوربین : سوئیچ شبکه
تعداد پورت : 24 عدد
خروجی POE: حداکثر 800Watt
POE: بله
Fast Port: ندارد
GigaBit Port: دارد - 12 پورت
Wifi A.P: خیر
اتصال دوربین: بله
 

نوع دوربین : سوئیچ شبکه
تعداد پورت : 20 عدد
خروجی POE: حداکثر 400Watt
POE: بله
Fast Port: دارد - 16 پورت
GigaBit Port: ندارد
Wifi A.P: بله
اتصال دوربین: خیر

همكار: تماس
قیمت: 1,750,000 تومان
 

همكار: تماس
قیمت: 650,000 تومان
 

همكار: تماس
قیمت: 650,000 تومان
 

همكار: تماس
قیمت: 900,000 تومان
گارانتی: 3 ساله   گارانتی: 3 ساله   گارانتی: 3 ساله   گارانتی: 3 ساله
alt
 
alt
 
alt
 
alt

 
 
 
+1604H3   1604H3   1604EH3W   +1604EH3
سوئیچ-20-پورت-POE-شبکه-KDT-مدل-1604H3
 
سوئیچ-20-پورت-POE-شبکه-KDT-مدل-1604H3
 
سوئیچ-20-پورت-POE-شبکه-KDT-مدل-1604EH3
 
سوئیچ-20-پورت-POE-شبکه-KDT-مدل-1604EH3
KDT   KDT   KDT   KDT

نوع دوربین : سوئیچ شبکه
تعداد پورت : 20 عدد
خروجی POE: حداکثر 400Watt
POE: بله
Fast Port: دارد - 16 پورت
GigaBit Port: ندارد
Wifi A.P: خیر
اتصال دوربین: خیر
 
نوع دوربین : سوئیچ شبکه
تعداد پورت : 20 عدد
خروجی POE: حداکثر 400Watt
POE: بله
Fast Port: دارد - 16 پورت
GigaBit Port: ندارد
Wifi A.P: خیر
اتصال دوربین: خیر
 

نوع دوربین : سوئیچ شبکه
تعداد پورت : 20 عدد
خروجی POE: حداکثر 400Watt
POE: بله
Fast Port: دارد - 16 پورت
GigaBit Port: ندارد
Wifi A.P: بله
اتصال دوربین: خیر
 
نوع دوربین : سوئیچ شبکه
تعداد پورت : 20 عدد
خروجی POE: حداکثر 400Watt
POE: بله
Fast Port: دارد - 16 پورت
GigaBit Port: ندارد
Wifi A.P: خیر
اتصال دوربین: خیر

همكار: تماس
قیمت: 1,100,000 تومان
 

همكار: تماس
قیمت: 900,000 تومان
 

همكار: تماس
قیمت: 730,000 تومان
 

همكار: تماس
قیمت: 930,000 تومان
گارانتی: 3 ساله   گارانتی: 3 ساله   گارانتی: 3 ساله   گارانتی: 3 ساله
alt
 
alt
 
alt
 
alt

 
 
 
1604EH3            
سوئیچ-20-پورت-POE-شبکه-KDT-مدل-1604EH3
           
KDT            

نوع دوربین : سوئیچ شبکه
تعداد پورت : 20 عدد
خروجی POE: حداکثر 400Watt
POE: بله
Fast Port: دارد - 16 پورت
GigaBit Port: ندارد
Wifi A.P: خیر
اتصال دوربین: خیر
           

همكار: تماس
قیمت: 730,000 تومان
           
گارانتی: 3 ساله            
alt
           

           

 

آخرین بروز رسانی در شنبه, 18 دی 1395 ساعت 18:30

اعضا : 9951
محتوا : 2833
بازدیدکنندگان : 6627126
حاضرین در سایت : 451
مهمانان حاضر : 451
اعضای حاضر : 0
You are here