دوربین مداربسته

دوربین مداربسته,گیت فروشگاهی,دزدگیر , انتقال تصویر, سایت اطلاع رسانی دوربین مداربسته در ایران

دوربین مداربسته-دوربین-مداربسته

سوئیچ 10 تا 18 پورت POE شبکه KDT

  • مشاهده در قالب PDF

1602GH3W   +1602GH3   1602GH3   0804H3W
سوئیچ-18-پورت-POE-شبکه-KDT-مدل-1602GH3W
 
سوئیچ-18-پورت-POE-شبکه-KDT-مدل-1602GH3W
 
سوئیچ-18-پورت-POE-شبکه-KDT-مدل-1602GH3W
 
سوئیچ-26-پورت-POE-شبکه-KDT-مدل-2402EH3W
KDT   KDT   KDT   KDT

نوع دوربین : سوئیچ شبکه
تعداد پورت : 18 عدد
خروجی POE: حداکثر 400Watt
POE: بله
Fast Port: ندارد
GigaBit Port: دارد - 16 پورت
Wifi A.P: بله
اتصال دوربین: خیر
 
نوع دوربین : سوئیچ شبکه
تعداد پورت : 18 عدد
خروجی POE: حداکثر 400Watt
POE: بله
Fast Port: ندارد
GigaBit Port: دارد - 16 پورت
Wifi A.P: خیر
اتصال دوربین: بله
 
نوع دوربین : سوئیچ شبکه
تعداد پورت : 18 عدد
خروجی POE: حداکثر 400Watt
POE: بله
Fast Port: ندارد
GigaBit Port: دارد - 16 پورت
Wifi A.P: خیر
اتصال دوربین: بله
 
نوع دوربین : سوئیچ شبکه
تعداد پورت : 16 عدد
خروجی POE: حداکثر 200Watt
POE: بله
Fast Port: دارد - 8 پورت
GigaBit Port: ندارد
Wifi A.P: بله
اتصال دوربین: خیر

همكار: تماس
قیمت: 1,600,000 تومان
 

همكار: تماس
قیمت: 1,750,000 تومان
 

همكار: تماس
قیمت: 1,600,000 تومان
 

همكار: تماس
قیمت: 475,000 تومان
گارانتی: 3 ساله   گارانتی: 3 ساله   گارانتی: 3 ساله   گارانتی: 3 ساله
alt   alt   alt   alt

 

 

 
+0804H3   0804H3   0802GZ   0802Z
سوئیچ-26-پورت-POE-شبکه-KDT-مدل-2402EH3W
 
سوئیچ-26-پورت-POE-شبکه-KDT-مدل-2402EH3W
 
سوئیچ-12-پورت-شبکه-KDT-مدل-0802Z
 
سوئیچ-12-پورت-شبکه-KDT-مدل-0802Z
KDT   KDT   KDT   KDT

نوع دوربین : سوئیچ شبکه
تعداد پورت : 12 عدد
خروجی POE: حداکثر 200Watt
POE: بله
Fast Port: دارد - 8 پورت
GigaBit Port: ندارد
Wifi A.P: خیر
اتصال دوربین: بله
 
نوع دوربین : سوئیچ شبکه
تعداد پورت : 12 عدد
خروجی POE: حداکثر 200Watt
POE: بله
Fast Port: دارد - 8 پورت
GigaBit Port: ندارد
Wifi A.P: خیر
اتصال دوربین: بله
 
نوع دوربین : سوئیچ شبکه
تعداد پورت : 12 عدد
خروجی POE: حداکثر 123Watt
POE: بله
Fast Port: دارد - 8 پورت
GigaBit Port: ندارد
Wifi A.P: خیر
اتصال دوربین: بله
 
نوع دوربین : سوئیچ شبکه
تعداد پورت : 12 عدد
خروجی POE: حداکثر 123Watt
POE: بله
Fast Port: دارد - 8 پورت
GigaBit Port: ندارد
Wifi A.P: خیر
اتصال دوربین: بله

همكار: تماس
قیمت: 570,000 تومان
 

همكار: تماس
قیمت: 475,000 تومان
 

همكار: تماس
قیمت: 1,800,000 تومان
 

همكار: تماس
قیمت: 1,400,000 تومان
گارانتی: 3 ساله   گارانتی: 3 ساله   گارانتی: 3 ساله   گارانتی: 3 ساله
alt
 
alt
 
alt
 
alt

 
 
 
0802H3W   +0802H3   0802H3    
سوئیچ-10-پورت-POE-شبکه-KDT-مدل-0802H3W
 
سوئیچ-10-پورت-POE-شبکه-KDT-مدل-0802H3W
 
سوئیچ-10-پورت-POE-شبکه-KDT-مدل-0802H3W
   
KDT   KDT   KDT    

نوع دوربین : سوئیچ شبکه
تعداد پورت : 10 عدد
خروجی POE: حداکثر 200Watt
POE: بله
Fast Port: دارد- 8 پورت
GigaBit Port: ندارد
Wifi A.P: بله
اتصال دوربین: خیر
 
نوع دوربین : سوئیچ شبکه
تعداد پورت : 10 عدد
خروجی POE: حداکثر 200Watt
POE: بله
Fast Port: دارد- 8 پورت
GigaBit Port: ندارد
Wifi A.P: خیر
اتصال دوربین: بله
 
نوع دوربین : سوئیچ شبکه
تعداد پورت : 10 عدد
خروجی POE: حداکثر 200Watt
POE: بله
Fast Port: دارد- 8 پورت
GigaBit Port: ندارد
Wifi A.P: خیر
اتصال دوربین: بله
   

همكار: تماس
قیمت: 375,000 تومان
 

همكار: تماس
قیمت: 475,000 تومان
 

همكار: تماس
قیمت: 375,000 تومان
   
گارانتی: 3 ساله   گارانتی: 3 ساله   گارانتی: 3 ساله    
alt
 
alt
 
alt
   

 
 
   

 

آخرین بروز رسانی در شنبه, 18 دی 1395 ساعت 18:30

اعضا : 9951
محتوا : 2833
بازدیدکنندگان : 6627094
حاضرین در سایت : 433
مهمانان حاضر : 432
اعضای حاضر : 1
You are here