دوربین مداربسته

دوربین مداربسته,گیت فروشگاهی,دزدگیر , انتقال تصویر, سایت اطلاع رسانی دوربین مداربسته در ایران

دوربین مداربسته-دوربین-مداربسته

سوئیچ 2 تا 8 پورت POE شبکه KDT

  • مشاهده در قالب PDF

0404H3W   +0404H3   0404H3   0402H3W
سوئیچ-8-پورت-POE-شبکه-KDT-مدل-0404H3
 
سوئیچ-8-پورت-POE-شبکه-KDT-مدل-0404H3
 
سوئیچ-8-پورت-POE-شبکه-KDT-مدل-0404H3
 
سوئیچ-8-پورت-POE-شبکه-KDT-مدل-0404H3
KDT   KDT   KDT   KDT

نوع دوربین : سوئیچ شبکه
تعداد پورت : 8 عدد
خروجی POE: حداکثر 100Watt
POE: بله
Fast Port: دارد - 4 پورت
GigaBit Port: ندارد
Wifi A.P: بله
اتصال دوربین: خیر
 
نوع دوربین : سوئیچ شبکه
تعداد پورت : 8 عدد
خروجی POE: حداکثر 100Watt
POE: بله
Fast Port: دارد - 4 پورت
GigaBit Port: ندارد
Wifi A.P: خیر
اتصال دوربین: بله
 
نوع دوربین : سوئیچ شبکه
تعداد پورت : 8 عدد
خروجی POE: حداکثر 100Watt
POE: بله
Fast Port: دارد - 4 پورت
GigaBit Port: ندارد
Wifi A.P: خیر
اتصال دوربین: بله
 
نوع دوربین : سوئیچ شبکه
تعداد پورت : 6 عدد
خروجی POE: حداکثر 100Watt
POE: بله
Fast Port: دارد - 4 پورت
GigaBit Port: ندارد
Wifi A.P: بله
اتصال دوربین: خیر

همكار: تماس
قیمت: 315,000 تومان
 

همكار: تماس
قیمت: 375,000 تومان
 

همكار: تماس
قیمت: 315,000 تومان
 

همكار: تماس
قیمت: 215,000 تومان
گارانتی: 3 ساله   گارانتی: 3 ساله   گارانتی: 3 ساله   گارانتی: 3 ساله
alt   alt   alt   alt

 

 

 
+0402H3   0402H3   11G   11F
سوئیچ-8-پورت-POE-شبکه-KDT-مدل-0404H3
 
سوئیچ-8-پورت-POE-شبکه-KDT-مدل-0404H3
 
 
KDT   KDT   KDT   KDT

نوع دوربین : سوئیچ شبکه
تعداد پورت : 6 عدد
خروجی POE: حداکثر 100Watt
POE: بله
Fast Port: دارد - 4 پورت
GigaBit Port: ندارد
Wifi A.P: خیر
اتصال دوربین: بله
 
نوع دوربین : سوئیچ شبکه
تعداد پورت : 6 عدد
خروجی POE: حداکثر 100Watt
POE: بله
Fast Port: دارد - 4 پورت
GigaBit Port: ندارد
Wifi A.P: خیر
اتصال دوربین: بله
 
نوع دوربین : سوئیچ شبکه
تعداد پورت : 2 عدد
خروجی POE: برابر با ورودی
POE: بله
Fast Port: ندارد
GigaBit Port: دارد- 2 پورت
Wifi A.P: خیر
اتصال دوربین: بله
 
نوع دوربین : سوئیچ شبکه
تعداد پورت : 2 عدد
خروجی POE: برابر با ورودی
POE: بله
Fast Port: دارد- 2 پورت
GigaBit Port: ندارد
Wifi A.P: خیر
اتصال دوربین: بله

همكار: تماس
قیمت: 255,000 تومان
 

همكار: تماس
قیمت: 215,000 تومان
 

همكار: تماس
قیمت: 85,000 تومان
 

همكار: تماس
قیمت: 75,000 تومان
گارانتی: 3 ساله   گارانتی: 3 ساله   گارانتی: 3 ساله   گارانتی: 3 ساله
alt
 
alt
 
alt
 
alt

 
 
 
2420   4810S   4810   2430
سوئیچ-شبکه-KDT-مدل-4820
 
سوئیچ-شبکه-KDT-مدل-4820
 
سوئیچ-شبکه-KDT-مدل-4820
 
سوئیچ-شبکه-KDT-مدل-4820
KDT   KDT   KDT   KDT

نوع دوربین : سوئیچ شبکه
تعداد پورت : 2 عدد
خروجی POE: حداکثر 50Watt
POE: بله
Fast Port: دارد- 1 پورت
GigaBit Port: ندارد
 Wifi A.P: بله
اتصال دوربین: خیر
 
نوع دوربین : سوئیچ شبکه
تعداد پورت : 2 عدد
خروجی POE: حداکثر 50Watt
POE: بله
Fast Port: دارد- 1 پورت
GigaBit Port: ندارد
Wifi A.P: خیر
اتصال دوربین: بله
 
نوع دوربین : سوئیچ شبکه
تعداد پورت : 2 عدد
خروجی POE: حداکثر 50Watt
POE: بله
Fast Port: دارد- 1 پورت
GigaBit Port: ندارد
Wifi A.P: خیر
اتصال دوربین: بله
 

نوع دوربین : سوئیچ شبکه
تعداد پورت : 2 عدد
خروجی POE: حداکثر 90Watt
POE: بله
Fast Port: ندارد
GigaBit Port: دارد- 1 پورت
Wifi A.P: خیر
اتصال دوربین: خیر

همكار: تماس
قیمت: 44,000 تومان
 

همكار: تماس
قیمت: 87,000 تومان
 

همكار: تماس
قیمت: 44,000 تومان
 

همكار: تماس
قیمت: 88,000 تومان
گارانتی: 3 ساله   گارانتی: 3 ساله   گارانتی: 3 ساله   گارانتی: 3 ساله
alt
 
alt
 
alt
 
alt

 
 
 
4820S   4820   0520G   1215G
سوئیچ-شبکه-KDT-مدل-4820
 
سوئیچ-شبکه-KDT-مدل-4820
 
 
KDT   KDT   KDT   KDT

نوع دوربین : سوئیچ شبکه
تعداد پورت : 2 عدد
خروجی POE: حداکثر 90Watt
POE: بله
Fast Port: ندارد
GigaBit Port: دارد - 1 پورت
Wifi A.P: خیر
اتصال دوربین: خیر
 
نوع دوربین : سوئیچ شبکه
تعداد پورت : 2 عدد
خروجی POE: حداکثر 90Watt
POE: بله
Fast Port: ندارد
GigaBit Port: دارد - 1 پورت
Wifi A.P: خیر
اتصال دوربین: خیر
 

نوع دوربین : سوئیچ شبکه
تعداد پورت : 2 عدد
خروجی POE: حداکثر 10Watt
POE: بله
Fast Port: ندارد
GigaBit Port: دارد - 1 پورت
Wifi A.P: خیر
اتصال دوربین: خیر
 
نوع دوربین : سوئیچ شبکه
تعداد پورت : 2 عدد
خروجی POE: حداکثر 12Watt
POE: بله
Fast Port: ندارد
GigaBit Port: دارد - 1 پورت
Wifi A.P: خیر
اتصال دوربین: خیر

همكار: تماس
قیمت: 174,000 تومان
 

همكار: تماس
قیمت: 88,000 تومان
 

همكار: تماس
قیمت: 47,000 تومان
 

همكار: تماس
قیمت: 47,000 تومان
گارانتی: 3 ساله   گارانتی: 3 ساله   گارانتی: 3 ساله   گارانتی: 3 ساله
alt
 
alt
 
alt
 
alt

 
 
 

 

آخرین بروز رسانی در شنبه, 18 دی 1395 ساعت 18:31

اعضا : 9951
محتوا : 2833
بازدیدکنندگان : 6627152
حاضرین در سایت : 465
مهمانان حاضر : 465
اعضای حاضر : 0
You are here