دوربین مداربسته

دوربین مداربسته,گیت فروشگاهی,دزدگیر , انتقال تصویر, سایت اطلاع رسانی دوربین مداربسته در ایران

دوربین مداربسته-دوربین-مداربسته

دوربین مداربسته مادون قرمز تحت شبكه KDT

  • مشاهده در قالب PDF
alt alt alt alt alt

KI-B45ST50V   KI-B45ST30V   KI-B45ST20V   KI-B25ST50F
دوربین-مداربسته-KDT-مدل-KI-B45ST50V
 
دوربین-مداربسته-KDT-مدل-KI-B45ST50V
 
دوربین-مداربسته-KDT-مدل-KI-B45ST50V
 
دوربین-مداربسته-KDT-مدل-KI-KI-B25ST50F
KDT   KDT   KDT   KDT

نوع دوربین : IP
كيفيت :  5 مگاپیكسل
لنز : 3/6 الی 10 میلیمتر
میکروفون: بله
DWDR: بله
POE: بله
مادون قرمز: 45 متر
 
نوع دوربین : IP
كيفيت :  3 مگاپیكسل
لنز : 2/8 الی 12 میلیمتر
میکروفون: بله
DWDR: بله
POE: بله
مادون قرمز: 45 متر
 
نوع دوربین : IP
كيفيت :  2 مگاپیكسل
لنز : 2/8 الی 12 میلیمتر
میکروفون: بله
DWDR: بله
POE: بله
مادون قرمز: 45 متر
 
نوع دوربین : IP
كيفيت :  5 مگاپیكسل
لنز : 3/6 میلیمتر
میکروفون: بله
DWDR: بله
POE: بله
مادون قرمز: 30 متر

همكار: تماس
قیمت:
 

همكار: تماس
قیمت:
 

همكار: تماس
قیمت:
 

همكار: تماس
قیمت:
گارانتی:5 ساله  
گارانتی:5 ساله
  گارانتی:5 ساله   گارانتی:5 ساله
alt   alt   alt   alt

 

 

 
KI-B25ST30F   KI-B25ST20F   KI-LPR40V   KI-LPR20V
دوربین-مداربسته-KDT-مدل-KI-KI-B25ST30F
 
دوربین-مداربسته-KDT-مدل-KI-KI-B25ST30F
 
دوربین-مداربسته-KDT-مدل-KI-LPR40V
 
دوربین-مداربسته-KDT-مدل-KI-LPR40V
KDT   KDT   KDT   KDT

نوع دوربین : IP
كيفيت :  3 مگاپیكسل
لنز : 3/6 میلیمتر
میکروفون: بله
DWDR: بله
POE: بله
مادون قرمز: 30 متر
 
نوع دوربین : IP
كيفيت :  2 مگاپیكسل
لنز : 3/6 میلیمتر
میکروفون: بله
DWDR: بله
POE: بله
مادون قرمز: 30 متر
 
نوع دوربین : IP
كيفيت :  4 مگاپیكسل
لنز : 7 الی 22 میلیمتر
میکروفون: -
WDR:بله
POE: بله
مادون قرمز: 40 متر
 
نوع دوربین : IP
كيفيت :  2 مگاپیكسل
لنز : 7 الی 22 میلیمتر
میکروفون: -
WDR:بله
POE: بله
مادون قرمز: 40 متر

همكار: تماس
قیمت:
 

همكار: تماس
قیمت:
 

همكار: تماس
قیمت: تومان
 

همكار: تماس
قیمت: تومان
گارانتی:5 ساله   گارانتی:5 ساله   گارانتی:5 ساله   گارانتی:5 ساله
alt
 
alt
 
alt
 
alt

 
 
 
KI-B70T50V   KI-B70T30A   KI-B70T20A   KI-B50T50V
دوربین-مداربسته-KDT-مدل-KI-B70T50V
 
دوربین-مداربسته-KDT-مدل-KI-B70T50V
 
دوربین-مداربسته-KDT-مدل-KI-B70T50V
 
دوربین-مداربسته-KDT-مدل-KI-B50T50V
KDT   KDT   KDT   KDT

نوع دوربین : IP
كيفيت :  5 مگاپیكسل
لنز : 6 الی 50 میلیمتر
میکروفون: دارد
WDR:بله
POE: بله
برد مادون قرمز: 70 الی 100 متر
 
نوع دوربین : IP
كيفيت :  3 مگاپیكسل
لنز : 6 الی 50 میلیمتر موتوردار
میکروفون: دارد
WDR:بله
POE: بله
برد مادون قرمز: 70 الی 100 متر
 
نوع دوربین : IP
كيفيت :  2 مگاپیكسل
لنز : 6 الی 50 میلیمتر موتوردار
میکروفون: دارد
WDR:بله
POE: بله
برد مادون قرمز: 70 الی 100 متر
 

نوع دوربین : IP
كيفيت :  5 مگاپیكسل
لنز : 3/6 الی 10 میلیمتر
میکروفون: دارد
WDR:بله
POE: بله
برد مادون قرمز: 35 متر

همكار: تماس
قیمت: تومان
 

همكار: تماس
قیمت: تومان
 

همكار: تماس
قیمت: تومان
 

همكار: تماس
قیمت: تومان
گارانتی:5 ساله   گارانتی:5 ساله   گارانتی:5 ساله   گارانتی:5 ساله
alt
 
alt
 
alt
 
alt

 
 
 
KI-B50T30A   KI-B50T20A   KI-B30T50F   KI-B30T30F
دوربین-مداربسته-KDT-مدل-KI-B50T30A
 
دوربین-مداربسته-KDT-مدل-KI-B50T30A
 
دوربین-مداربسته-KDT-مدل-KI-B50T30A
 
دوربین-مداربسته-KDT-مدل-KI-B30T30F
KDT   KDT   KDT   KDT

نوع دوربین : IP
كيفيت :  3 مگاپیكسل
لنز : 2/8 الی 12 میلیمتر موتور دار
میکروفون: دارد
WDR:بله
POE: بله
برد مادون قرمز: 50 متر
 
نوع دوربین : IP
كيفيت :  2 مگاپیكسل
لنز : 2/8 الی 12 میلیمتر موتوردار
میکروفون: دارد
WDR:بله
POE: بله
برد مادون قرمز: 50 متر
 

نوع دوربین : IP
كيفيت :  5 مگاپیكسل
لنز : 3/6 یا 2/8 میلیمتر
میکروفون: دارد
WDR:بله
POE: بله
برد مادون قرمز: 35 متر
 
نوع دوربین : IP
كيفيت :  3 مگاپیكسل
لنز : 3/6 یا 2/8 میلیمتر
میکروفون: دارد
WDR:بله
POE: بله
برد مادون قرمز: 35 متر

همكار: تماس
قیمت: تومان
 

همكار: تماس
قیمت: تومان
 

همكار: تماس
قیمت: تومان
 

همكار: تماس
قیمت: تومان
گارانتی:5 ساله   گارانتی:5 ساله   گارانتی:5 ساله   گارانتی:5 ساله
alt
 
alt
 
alt
 
alt

 
 
 
KI-B30T20F   KI-B20T50F   KI-B20T30F   KI-B20T20F
دوربین-مداربسته-KDT-مدل-KI-B30T20F
 
دوربین-مداربسته-KDT-مدل-KI-B20T50F
 
دوربین-مداربسته-KDT-مدل-KI-B20T50F
 
دوربین-مداربسته-KDT-مدل-KI-B20T50F
KDT   KDT   KDT   KDT

نوع دوربین : IP
كيفيت :  2 مگاپیكسل
لنز : 3/6 یا 2/8 میلیمتر
میکروفون: دارد
WDR:بله
POE: بله
برد مادون قرمز: 35 متر
 
نوع دوربین : IP
كيفيت :  5 مگاپیكسل
لنز : 3/6 میلیمتر
میکروفون: دارد
WDR:بله
POE: بله
برد مادون قرمز: 25 متر
 
نوع دوربین : IP
كيفيت :  3 مگاپیكسل
لنز : 3/6 یا 2/8 میلیمتر
میکروفون: دارد
WDR:بله
POE: بله
برد مادون قرمز: 25 متر
 
نوع دوربین : IP
كيفيت :  2 مگاپیكسل
لنز : 3/6 یا 2/8 میلیمتر
میکروفون: دارد
WDR:بله
POE: بله
برد مادون قرمز: 25 متر

همكار: تماس
قیمت: تومان
 

همكار: تماس
قیمت: تومان
 

همكار: تماس
قیمت: تومان
 

همكار: تماس
قیمت: تومان
گارانتی:5 ساله   گارانتی:5 ساله   گارانتی:5 ساله   گارانتی:5 ساله
alt
 
alt
 
alt
 
alt

 
 
 


آخرین بروز رسانی در شنبه, 18 دی 1395 ساعت 02:52

اعضا : 9951
محتوا : 2833
بازدیدکنندگان : 6627100
حاضرین در سایت : 434
مهمانان حاضر : 433
اعضای حاضر : 1
You are here