فیش و اتصالات

برل BNC دو سر ماده
برل BNC دو سر ماده

جهت اتصال كابل تصویر ( RG59 ) به فیش BNC.....

برل BNC دو سر نر
سوكت شبكه RJ45 درجه یك
سوكت شبكه RJ45 درجه یك

جهت اتصال كابل شبكه به پورت شبكه.....

فیش BNC كوئیك eTTo
فیش BNC كوئیك eTTo

جهت اتصال كابل تصویر ( RG59 ) به فیش BNC.....

فیش BNC نارنجکی eTTo
فیش BNC نارنجکی eTTo

جهت اتصال كابل تصویر ( RG59 ).....

فیش BNC پرسی 2.5C2V
فیش BNC پرسی 2.5C2V

جهت اتصال كابل تصویر ( RG59 ).....

فیش BNC پرسی درجه یك
فیش BNC پرسی درجه یك

جهت اتصال كابل تصویر ( RG59 ) به فیش BNC.....

فیش BNC پرسی سه تیکه eTTo
فیش BNC پرسی سه تیکه eTTo

جهت اتصال كابل تصویر ( RG59 ).....

فیش BNC پیچی دم طلایی eTTo
فیش BNC پیچی دم طلایی eTTo

جهت اتصال كابل تصویر ( RG59 ) به فیش BNC.....

فیش BNC پیچی دم مشکی eTTo
فیش BNC پیچی دم مشکی eTTo

جهت اتصال كابل تصویر ( RG59 ) به فیش BNC.....

فیش BNC پیچی لحیمی eTTo
فیش BNC پیچی لحیمی eTTo

جهت اتصال كابل تصویر ( RG59 ) به فیش BNC.....

فیش BNC پیچی یونیورسال
فیش BNC پیچی یونیورسال

جهت اتصال كابل تصویر ( RG59 ) به فیش BNC.....

فیش آداپتور مادگی
فیش آداپتور مادگی

جهت اتصال كابل برق به آداپتور.....

فیش آداپتور مادگی ترمینالی
فیش آداپتور مادگی ترمینالی

جهت اتصال كابل برق به آداپتور.....

فیش آداپتور نری
فیش آداپتور نری

جهت اتصال كابل برق به دوربین.....

فیش آداپتور نری ترمینالی
فیش آداپتور نری ترمینالی

جهت اتصال كابل برق به دوربین.....

ویدیو بالن تك كانال
ویدیو بالن تك كانال

جهت افزایش برد ارسال تصویر كابل در دوربین های آنالوگ تا 300 متر بدون نویز.....

نمایش 1 تا 18 از 18 (1 صفحه)