فیش تبدیل

برل BNC دو سر ماده
برل BNC دو سر ماده

جهت اتصال كابل تصویر ( RG59 ) به فیش BNC.....

برل BNC دو سر نر
ویدیو بالن تك كانال
ویدیو بالن تك كانال

جهت افزایش برد ارسال تصویر كابل در دوربین های آنالوگ تا 300 متر بدون نویز.....

نمایش 1 تا 4 از 4 (1 صفحه)