چشمی-باطری و ...

آژیر پیزو
آژیر پیزو

آژیر پیزو.....

18,000تومان
باطری 4.5 آمپر
باطری 4.5 آمپر

12 ولت1.5 آمپر.....

45,000تومان
باطری 7/2 آمپر
باطری 7/2 آمپر

12 ولت7.2 آمپر.....

55,000تومان
بلندگوی فضای بیرونی
بلندگوی فضای بیرونی

بلندگوی فضای بیرونی.....

18,000تومان
سنسور بیم خطی 250 متر
سنسور بیم خطی 250 متر

جهت تشخیص عبور از یک خط یا ورودی.....

480,000تومان
سنسور بیم خطی 80 متر
سنسور بیم خطی 80 متر

جهت تشخیص عبور از یک خط یا ورودی.....

200,000تومان
شوک سنسوری با سیم دزدگیر
شوک سنسوری با سیم دزدگیر

شوک سنسوری با سیم دزدگیر.....

12,000تومان
شوک سنسوری بی سیم دزدگیر
شوک سنسوری بی سیم دزدگیر

شوک سنسوری بی سیم دزدگیر.....

35,000تومان
مگنت درب و پنجره باسیم
مگنت درب و پنجره باسیم

مگنت درب و پنجره باسیم.....

15,000تومان
مگنت درب و پنجره بیسیم
مگنت درب و پنجره بیسیم

مگنت درب و پنجره بیسیم.....

35,000تومان
پایه چشمی دزدگیر
پایه چشمی دزدگیر

پایه چشمی دزدگیر.....

2,000تومان
پدال بیسیم دزدگیر
پدال بیسیم دزدگیر

پدال دزدگیر.....

45,000تومان
پدال دزدگیر
پدال دزدگیر

پدال دزدگیر.....

24,000تومان
چشم با سیم GMK
چشم با سیم GMK

چشم با سیم GMK.....

35,000تومان
چشم با سیم پارادوکس
چشم با سیم پارادوکس

چشم با سیم پارادوکس.....

28,000تومان
چشم بی سیم GMK
چشم بی سیم GMK

چشم بی سیم GMK.....

38,000تومان
چشم وزنی 15 کیلوگرمی فضای خارج GMK
چشم وزنی 15 کیلوگرمی فضای خارج GMK

چشم وزنی 45 کیلوگرمی فضای خارج GMK.....

49,000تومان
چشم وزنی 45 کیلوگرمی فضای خارج GMK
چشم وزنی 45 کیلوگرمی فضای خارج GMK

چشم وزنی 45 کیلوگرمی فضای خارج GMK.....

230,000تومان
کاور صندوقی بلندگو
کاور صندوقی بلندگو

کاور صندوقی جهت بلندگو.....

10,000تومان
نمایش 1 تا 19 از 19 (1 صفحه)