چشمی و سنسور دزدگیر

دتکتور دود GMK
سنسور بیم خطی 250 متر
سنسور بیم خطی 250 متر

جهت تشخیص عبور از یک خط یا ورودی.....

سنسور بیم خطی 80 متر
سنسور بیم خطی 80 متر

جهت تشخیص عبور از یک خط یا ورودی.....

شوک سنسوری با سیم دزدگیر
شوک سنسوری با سیم دزدگیر

شوک سنسوری با سیم دزدگیر.....

شوک سنسوری بی سیم دزدگیر
شوک سنسوری بی سیم دزدگیر

شوک سنسوری بی سیم دزدگیر.....

مگنت درب و پنجره باسیم
مگنت درب و پنجره باسیم

مگنت درب و پنجره باسیم.....

مگنت درب و پنجره بیسیم
مگنت درب و پنجره بیسیم

مگنت درب و پنجره بیسیم.....

چشم با سیم GMK
چشم با سیم GMK

چشم با سیم GMK.....

چشم با سیم پارادوکس
چشم با سیم پارادوکس

چشم با سیم پارادوکس.....

چشم بی سیم GMK
چشم بی سیم GMK

چشم بی سیم GMK.....

چشم وزنی 15 کیلوگرمی فضای خارج GMK
چشم وزنی 15 کیلوگرمی فضای خارج GMK

چشم وزنی 45 کیلوگرمی فضای خارج GMK.....

چشم وزنی 45 کیلوگرمی فضای خارج GMK
چشم وزنی 45 کیلوگرمی فضای خارج GMK

چشم وزنی 45 کیلوگرمی فضای خارج GMK.....

نمایش 1 تا 14 از 14 (1 صفحه)