دوربین مداربسته Akitan

دوربین مداربسته Akitan
 • نمونه نصب دوربین مداربسته Akitan ، جهت همکار محترم، جناب مهندس دریس،در آبادان

نوشته های اخیر

 • دوربین مداربسته Akitan

  دوربین مداربسته Akitan

 • دوربین مداربسته Vektor

  دوربین مداربسته Vektor

 • دوربین مداربسته Vektor

  دوربین مداربسته Vektor

 • دوربین مداربسته Vektor

  دوربین مداربسته Vektor

شروع فعالیت  از سال 1388 / طراحی شده توسط تیم فنی ipmcctv