در دزدگیر های Akitan ، از پردازنده PIC استفاده شده که این امر باعث افزایش قدرت پردازش و کارکرد بدون خطای آن شده است.

 

[list icon=”momizat-icon-bullhorn” ]کلیـک کـنید و به کـانال مجلـه در تلگــرام بپیـوندید[/list]