چندین دلیل برای وجود تاری تصویر وجود دارد:

۱- اگر دوربین شما، قابلیت اتصال لنز را داشته باشد، بررسی کنید که از حلقه رابط استفاده شده است یا نه.

۲- اگر لنز شما متغییر باشد، پیچ تنظیم لنز را بررسی کنید

۳- اگر لنز شما ، از جنس مرغوب نباشد، احتمال تاری تصویر وحود دارد.

۴- جریان بیش از حد، باعث نیم سوز شدن لنز میشود.

۵- اگر دوربین شما، از سنسور و پردازنده OV استفاده میکند، احتمال تاری تصویر پس از مدتی وجود دارد.

۶- گاها شکستی لنز هم دلیل بر تاری تصویر میباشد.

 

تهیه و تنظیم: مهندس اسماعیلی


[list icon=”momizat-icon-bullhorn” ]کلیـک کـنید و به کـانال مجلـه در تلگــرام بپیـوندید[/list]