یکی از دلایلی که در حال آپدیت دستگاه KDT هستیم و ناگهان پس از ۵۰ درصد پیشرفت با پیغام خطا مواجه میشویم، بدلیل اینست که ورژن انتخاب شده برای آپدیت ، با مدل دستگاه KDT همخوانی ندارد

 

 

 


 فروشگاه ipmkala