این برد همان بردی است که بر روی آنتن های RXو DXنصب می شود.

الف) برد گیرنده (Receiver)

وظایف دیپ سوییچ ها

Dipswitch1:    روشن:شرایط دتکت معمولی                   خاموش:شرایط دتکت وسیعتر

Dipswitch2:    روشن:عملکرد با لیبل فعال                    خاموش:عملکرد با لیبل غیرفعال

Dipswitch3:   روشن:عملکرد با تگ فعال                    خاموش:عملکرد با تگ غیرفعال

Dipswitch4:  روشن:تغییرفرکانس sweep                 خاموش:تغییرفرکانس sweep (حالت پیش فرض باید روشن باشد)

Dipswitch5:    روشن: تغییرفرکانس sweep                خاموش: تغییرفرکانس sweep(حالت پیش فرض باید روشن باشد)

Dipswitch6:    روشن:حالت بیزر فعال                         خاموش:وضعیت عیب یابی

Dipswitch7:    روشن:وضعیت تک فرکانس                   خاموش:————– (حالت پیش فرض باید روشن باشد)

Dipswitch8:    روشن:حالت صدای ۱                          خاموش:حالت صدای ۲

(دیپ سوییچ های ۴ و ۵ همیشه باید OFباشند. دیپ سوییچ ۷ باید onباشد. بقیه هم طبق راهنما به هنگام تنظیم و نصب در حالت های مختلف قرار داده می شود که توضیح آن آمده است.)

انتخاب نوع صدای بیزر

برد گیرنده دارای ۲ نوع صدای بیزر از پیش برنامه ریزی شده میباشد که بوسیله دیپ سوییچ شماره ۸

(sound) میتوان حالت مورد نظر را انتخاب کرد.

میزان شدت و وسعت صدای بیزر ثابت است.

نکته: درصورتی که دیپ سوییچ شماره ۶ در وضعیت خاموش قرار داشته باشد صدای بیزر قطع میشود

درزمان واکنش یا دتکت دستگاه فقط صدای کلیک شنیده میشود.

حالات دیپ سوییچ ۶

دیپسوییچ ۶ امکان انتخاب وضعیت بین  بیزر فعال و امکانات عیب یابی را فراهم میکند.

حالت بیزر فعال وضعیتی است که دستگاه پس از نصب وتنظیمات باید در این وضعیت قرار

گیرد.حالت امکانات عیب یابی برای تست و تونینگ کردن سیستم استفاده میشود.

حالت بیزر فعال (Active buzzer mode)

بیزرفعال میشود.چراغها چشمکزن میشوند و چند ثانیه بعد از قطع صدای بیزر نیز چشمکزن باقی میمانند.

حالت Diagnostics mode

بیزر غیرفعال میشود وفقط صدای کلیک شنیده میشود.چراغها فقط دو بار چشمک میزنند.

۱٫عملکرد با تگ و لیبل: دیپ ۲ و دیپ ۳ هردو روشن.

۲٫عملکرد فقط با تگ : دیپ ۲ خاموش و دیپ ۳ روشن.

۳٫عملکرد فقط با لیبل :دیپ ۲ روشن و دیپ ۳ روشن.

۴٫تعیین میزان سطح نویز:دیپ ۲ و دیپ ۳ هردو خاموش.(به تگ و لیبل واکنشی نشان نمیدهد).

نکته مهم: درصورتیکه دیپ ۱ در وضعیت دتکت وسیع (خاموش) قرار داشته باشد دستگاه به تگ واکنش مطلوبی نشان نمیدهد

 


[list icon=”momizat-icon-bullhorn” ]کلیـک کـنید و به کـانال مجلـه در تلگــرام بپیـوندید[/list]