در شرکت های بزرگ و هتل ها برای هر کاربر یک کارت شناسایی RFID می توان تعریف نمود. هنگامی که قفل کارتی به یک سیستم شناسایی و کنترل هوشمند متصل شود، می توان ورود و خروج افراد مختلف را کنترل نمود. به این ترتیب تاریخ و زمان دقیق ورود و خروج افراد را برای مواقع ضروری در اختیار داشت.

 


فروشگاه آنلاین


[list icon=”momizat-icon-bullhorn” ]کلیـک کـنید و به کـانال مجلـه در تلگــرام بپیـوندید[/list]