گاها اتفاق افتاده که دوربین در شب، لکه های سفیدی را بر روی تصویر نشان میدهد. در این مواع دلایل شامل موارد زیر میتواند باشد:

۱- وجود آلودگی بر روی سنسور، که برای اینکار از افراد حرفه ایکمک بگیرید.

۲- بازتاب نور IR به دلیل شیشه نامرغوب

۳- نزدیکی بیش از اندازه لنز به شیشه جلوی دوربین

 

تهیه و تنظیم: مهندس اسماعیلی


[list icon=”momizat-icon-bullhorn” ]کلیـک کـنید و به کـانال مجلـه در تلگــرام بپیـوندید[/list]