سیستم های RF یا Radio Frequency گیت فروشگاهی

گیت فروشگاهی

در این سیستم‌ها از امواجی که دامنه آنها در محدوده امواج صوتی (۵۸ کیلوهرتز) قرار دارد، استفاده می‌شود.

از نظر کارایی، تفاوت قابل توجهی بین سیستم AM و RF وجود ندارد. بنابراین، هنگام انتخاب یک گیت مناسب، بهتر است بیشتر به اعتبار و کیفیت خود گیت توجه کنیم تا به اینکه آیا تکنولوژی آن AM است یا RF.

نکته: شکل و قیمت لیبل‌های RF و AM نیز در جاهایی که استفاده از لیبل در نظر گرفته می‌شود، در انتخاب نوع تکنولوژی اهمیت دارد. به عنوان مثال، در کتاب‌فروشی‌ها به دلیل ضخامت و گرانی بیشتر لیبل‌های AM نسبت به لیبل‌های RF، تکنولوژی RF اولویت دارد. اما در فروشگاه‌های عینک، ابعاد لیبل AM برای الصاق آن به برچسب قیمت عینک‌ها مناسب‌تر است.