به اعدادی که نشان دهنده لوکس دوربین مداربسته هستند اعتماد نکنید. از استاندارد عددی لوکس برای مقایسه یا انتخاب دوربین مداربسته استفاده نکنید.

طیف استفاده از استاندار لوکس بسیار وسیع است و متاسفانه برای تعیین میزان کارایی دوربین مداربسته در نور کم استفاده می شود. بدین صورت که هرچه عدد لوکس قابل تصویربرداری پایینتر باشد دوربین مداربسته کارایی بالاتری در نورکم خواهد داشت. مثلا در زیر نمونه معمول این دست مشخصات را در برگه مشخصات یک شرکت می بینید:

 

[lightbox thumb=”http://ipmcctv.com/wp-content/uploads/2016/07/lux-ddd.jpg”]

برای نمونه دوربین مداربسته ای با استاندارد ۰٫۲ لوکس بنظر می آید خیلی بهتر از دوربین مداربسته ای با استاندارد ۰٫۵ لوکس در نور کم کار نماید، در صورتی که در عمل اینطور نیست. بنابراین شرکتها با مشکلی اساسی بنام تعیین لوکس روبرو هستند که باید از آن بگذرند و دیگر به استاندارد لوکس فکر نکنند.

تصورات غلط رایج

با کمی توجه می شود فهمید که نزدیک به نیمی از متخصصان از واحد لوکس به عنوان یک واحد اندازه گیری در تعیین میزان کارایی در نورکم استفاده می کنند و درواقع به این رتبه بندی نیز اعتقاد دارند.

مهمتر اینکه واحد لوکس در RFP ها(درخواست پیشنهاد اجرای پروژه) برای تعیین کارایی دوربین مداربسته در نور کم نیز بشدت مورد استفاده قرار می گیرد. انتخاب دوربین مداربسته هایی که مشخصه محدوده لوکس آنها در محدوده RFP ها نباشد به راحتی منتفی می شود.

مشکل اساسی

مشکلات اساسی پیش رو در زیر آمده اند :

  • اعداد غیرواقعی
  • پروسه غیر استاندارد
  • بی ارتباط با کیفیت عکس
  • عدم بیان تنظیمات دوربین
  • کاهش تدریجی کیفیت تصویر

 


[list icon=”momizat-icon-bullhorn” ]کلیـک کـنید و به کـانال مجلـه در تلگــرام بپیـوندید[/list]