در فیلم زیر طریقه اتصال دستگاه DVR به کامپیوتر، به صورت خلاصه آموزش داده شده است

 

 


[list icon=”momizat-icon-bullhorn” ]کلیـک کـنید و به کـانال مجلـه در تلگــرام بپیـوندید[/list]