عموما لنز دارای دو پارامتر قابل اندازه گیری F stop و aperture می باشد: ماکزیمم aperture ( کمترین F stop ) در زمانی که لنز کاملاً باز است و حداقل aperture ( بیشترین F stop ) قبل از زمانی که لنز کاملاً بسته شود حاصل می شود . F stop اثراتی را بر روی تصویر نهایی دارد: مفهوم کمترین مقدار F stop اینست که لنز در تاریکی نور بیشتری را می تواند عبور دهد، در نتیجه تصویر بهتری را ایجاد می کند و ماکزیمم مقدار F stop در جایی ضروریست که مقدار نور زیاد یا بازتاب نور وجود دارد و این موضوع از سفید شدن تصویر دوربین جلوگیری خواهد کرد و کیفیت تصویر را ثابت نگه می دارد.

[lightbox thumb=”http://ipmcctv.com/wp-content/uploads/2016/06/2l9kfjg9.jpg”]

زاویه دید:
دانستن زاویه دید لنز برای داشتن تصاویر کامل اشیاء مهم است. زاویه دید لنز با تغییر مقدار فاصله کانونی لنز و سایز تصویر دوربین تغییر می کند. فاصله کانونی برای پوشش کامل اشیاء یا سطح مربوطه از فرمول زیر محاسبه می گردد:

 

[lightbox thumb=”http://ipmcctv.com/wp-content/uploads/2016/06/6qqkkg1g.jpg”]

F: فاصله کانونی لنز
V: سایز عمودی شئ
H: سایز افقی شئ
D: فاصله لنز تا شئ
v: سایز عمودی تصویر )جدول زیر را مشاهده نمائید)
h: سایز افقی تصویر (جدول زیر را مشاهده نمائید)

¼Inch

Inch

½ Inch

Inch

Format

۲٫۷mm

۳٫۶mm

۴٫۸mm

۶٫۶mm

v

۳٫۶mm

۴٫۸mm

۶٫۴mm

۸٫۸mm

h

 

 

 

 

 

[lightbox thumb=”http://ipmcctv.com/wp-content/uploads/2016/05/channel-telegraaam.jpg” link=”https://tm.me/ipmcctv”]